За бензин

Показване на 11 резултата

Добавки за бензинови двигатели

За бензин Prospeed 1

Регистрирани добавки за бензин

Добавките за гориво са съединения, формулирани за подобряване на качеството и ефективността на горивата. Добавките за бензин представляват специални химически съединения, които се добавят към резервоара с бензин с цел подобряване на работата на двигателя и увеличаване на ефективността на горивото. Те могат да подобрят изгарянето на горивото, увеличавайки енергийния изход и тяхната чистота, което в крайна сметка може да подобри разхода на гориво и експлоатационните характеристики на автомобила.

Добавките за бензин могат също така да предпазят горивната система от натрупване на утайки, корозия и други проблеми. При избора на добавка е важно да се внимава, тъй като различните продукти могат да бъдат предназначени за различни цели, като почистване на системата за впръскване или подобряване на октановия номер на бензина. Винаги трябва да се спазват указанията на производителя за оптимални резултати и безопасност.

Добавките към бензина обикновено повишават октановото число на бензина или действат като инхибитори на корозията или смазочни материали.

Бензинът и добавките към бензина, произведени и разпространявани с търговска цел за използване в моторни превозни средства по магистрали, трябва да бъдат регистрирани.

Видове добавки за бензин

Най-важните алкохолни съединения, използвани при смесване на бензин, за подобряване на октановото число и намаляване на емисиите на замърсители, са:

 • Метанол
 • Етанол
 • Третичен бутилов алкохол или t-бутанол.

Почистване на двигателя

Решаващо изискване за ефективна работа на бензинов двигател е отстраняването на страничните продукти от горенето. Детергентите, добавени към горивото, улесняват това, но настоящите стандарти на EPA са изостанали от изискванията на няколко големи производители и нивото на детергент в много горива е недостатъчно за отстраняване на тези отлагания.

За бензин Prospeed 1

Добавки за бензин онлайн на супер цени

Съвременната технология на бензиновите двигатели зависи до голяма степен от добавките, използвани при производството на гориво. Технологията на добавките се ускори през последното десетилетие, тъй като производителите отговориха на необходимостта от намаляване на разхода на гориво и емисиите.

Добавките променят скоростта на изгаряне на горивото, намаляват вредните емисии, предотвратяват преждевременната детонация, спират корозията и предотвратяват образуването на отлагания в горивната система и горивните камери.

Въпреки постигнатия напредък, не всички горива са еднакви и съществува реална нужда от добавки за след продажбено обслужване, които допълват пакетите добавки в бензина.

Добавките към бензина попадат в няколко категории в зависимост от техния ефект:

Добавките за бензин се предлагат в различни видове, като всеки от тях има свои специфични ползи за подобряване на работата на двигателя и ефективността на горивото. Някои добавки са предназначени за почистване на системата за впръскване, премахване на натрупвания и утайки във вътрешността на двигателя.Това  подобрява изгарянето на бензина и увеличава разхода на гориво. Други добавки са създадени за повишаване на октановия номер на бензина. Което подобрява протичането на горивото и намалява риска от клокотене и преждевременно запалване. Общо взето, добавките за бензин допринасят за по-гладко функциониране на двигателя, подобряване на разхода на гориво и увеличаване на дълготрайността на горивната система. Важно е да се избира правилният вид добавка в съответствие със спецификациите на автомобила и нуждите му.

Видове:

 • Антидетонационни добавки:

Тези продукти предотвратяват преждевременното запалване на горивото, като по този начин избягват характерния тропащ звук, който може да повреди двигателите.

 • Октанови бустери:

Повишава октановото число на горивото, позволявайки по-високи съотношения на компресия.

 • Оксигенати:

Съдържат кислород, който помага за намаляване на образуването на въглероден окис.

 • Антиоксиданти:

Стабилизират горивото и предотвратяват окисляването.

 • Инхибитори на корозията:

Намаляват корозията на металите в горивните системи и двигателите.

 • Детергенти:

Предотвратяват и премахват отлаганията, които блокират инжекторите и горивните камери на горивото.

 • Смазване:

Предотвратява образуването на лепкави отлагания и смазва инжекторите.За бензин Prospeed 1

Тези добавки предпазват двигателите от повреди и намаляват производството на вредни емисии.

Ползи от добавките за бензин:

Подобряване на ефективността на горивото Някои добавки могат да помогнат за по-ефективното изгаряне на горивото, което може да подобри разхода на гориво и общата производителност на автомобила.
Почистване на инжекторите и системата за гориво Добавките могат да помогнат за почистването на инжекторите и други части от системата за гориво, което може да предотврати натрупването на отлагания и подобри разпръскването на горивото.
Смазване на горивната система Някои добавки съдържат смазочни съставки, които могат да помогнат за подобряване на смазването на горивната система. Включително помпата и инжекторите.
Повишаване на октановия номер Добавките могат да повишат октановия номер на бензина, което може да предотврати стук при горене и подобри общата производителност на двигателя.
Намаляване на вредните емисии Някои добавки се предлагат с обещанието да намалят вредните емисии. Като например оксиди на азот и въглеродни частици, което може да бъде полезно за околната среда.

 

Често задавани въпроси

 

 

Защо трябва да използвам добавки за бензин?

Отговор: Добавките за бензин подобряват ефективността на горивото, почистват системата за впръскване и могат да увеличат разхода на гориво.

 

 

Какви са основните ползи от използването на добавки за бензин?

Отговор:

 • Подобряват чистотата на системата за впръскване.
 • Увеличават октановия номер на бензина.
 • Подобряват изгарянето на горивото и разхода на гориво.

 

 

 

Мога ли да използвам добавки за бензин във всеки автомобил?

Отговор: Повечето добавки за бензин са съвместими с различни автомобили, но винаги е добре да проверите указанията на производителя и спецификациите на вашия автомобил.

 

 

Как се прилагат добавките за бензин?

Отговор: Обикновено се добавят директно в резервоара с гориво при запълване. Процедурата може да варира, затова следвайте указанията на производителя.

 

 

Могат ли добавките за бензин да подобрят разхода на гориво?

Отговор: Да, мнозина добавки са формулирани с цел подобряване на разхода на гориво чрез оптимизиране на изгарянето на бензина.