You are using Internet Explorer 6 (IE6).

To use all functionalities of the site, please update your browser to version 7 or 8 Why? Microsoft stopped the support of Internet Explorer 6 and reccomends to use free new versions fromthe security point of view. Download from here: Internet Explorer 8 worldwide page

0
  • bg-BG
  • en-GB

Dino stand

Шаси-динамометър / Дино-тестер / Дино-стенд

Шаси-динамометърът Dynapack Evolution 4022 4WD представлява високо технологичен стенд, който прилага променлив, но изключително прецизен товар към двигателните колела на автомобила, посредством твърда връзка с главините. На база на точните измервания на приложения чрез уникалната хидравлична система товар, компютърът изчислява въртящия момент и мощността, които достигат до колелата. Чувствителността на апратурата е толкова висока, че могат да бъдат отчетени дори загуби на мощност породени от включването на фаровете...

Устройство и начин на работа

Шаси-динамометърът на Dynapack се състои от няколко основни компонента, които са описани и илюстрирани по-долу.

Фиг.1 - Измервателни модули (можем да ги наречем още енергопоглъщащи)
Към всяко двигателно колело на автомобила се прикрепя по един измервателен модул, който служи за прилагането на товар симулиращ този при реални пътни условия.

Охлаждането на модулите е водно, контролира се от компютърната система посредством клапани и служи за поддържането на равномерна температура на хидравличния флуид по време на измерванията. По този начин се гарантира стабилна стойност на вискозитета му, а от там и висока прецизност и повтаряемост на резултатите от измерванията. Енергопоглъщащите модули са мобилни, което позволява лесното транспортиране на цялата система за извършване на измервания извън сервиза на Проспийд Моторспорт.

Фиг. 2 - Универсални адаптери за куплиране на модулите към двигателните колела
 
От едната страна адаптерите се захващат към главините на автомобила, а от другата се куплират към измервателните модули. Захващането към главините се осъществява с болтове или гайки със самоцентриращи се фланци. По този начин силата на двигателните колела се предава директно към енергопоглъщащите модули без вибрации, загуби от триене и при отсъствието на всякакви инерционни сили. След куплирането на главините с модулитеавтомобилът "ляга" върху тях. При този начин на закрепяне няма нужда колата да бъде връзвана с колани / вериги за да не "излети" от стенда (както е при обикновенните ролинг-роуд стендове), нито пък гумите се износват по някакъв начин от абразивни валци.

Фиг. 3 - Контролер и специализиран персонален компютър за обработка и визуализиране на резултатите от измерванията.

Към контролера са свързани всички измервателни модули и всички датчици, които събират информация за работата на автомобила и околната среда. Параметрите, които се следят и записват по време на измерванията са:

Опционално могат да бъдат измервани и допълнителни показатели като температура на отработените газове, температури преди и след интеркулера (ако има такъв), а така също и параметри подавани от управляващия компютър на колата (ECU data-logging).

Статии от блога по темата:

Дино - въпроси и отговори

 

Contacts:

Address: prof. Haralampi Popyordanov street, Studentski grad, Sofia, Bulgaria, post code 1700'
GPS cordinates:  north 42.659772°, east 23.355815°;
Google Maps »;
Phone:   +359 (2) 868 90 05; e-mail: office@prospeed.bg;
Lubomir Kazakov, Tuning parts: mobile: +359 (88) 447 14 54;
Violeta Nikolcheva: +359 (88) 880 14 98

Crafted by LOTE